درباره کنفرانس

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  بومی سازی علوم انسانی با توجه به فرهنگ ایرانی-اسلامی همواره دغدغه بسیاری از پژوهشگران کشور بوده است. اولین همایش ملی علوم انسانی و اسلامی که به همت دانشگاه اردکان و با همکاری و مشارکت انجمن مشاوره ایران و انجمن مدیریت رفتار سازمانی ایران برگزار خواهد شد،گامی است در جهت نیل به این هدف مهم و تلاش دارد تا با ارائه یافته های پژوهشی در زمینه های مورد نیاز علمی کشور، راهگشایی برای متخصصین علوم انسانی در ایران اسلامی عزیز باشد

   

  اخبار